De seks vigtigste konkurrenceparametre for efterskoler

Hvad er de mest afgørende faktorer for, hvorfor en ung person vælger en specifik efterskole frem for en anden? Du får i denne artikel en top 6 liste over de vigtigste paramtere baseret på besvarelser fra 5014 efterskoleelever.

 

Christian Mehlsen

18. januar 2019 · 5 min læsning
CompanYoung

CompanYoung har i løbet af efteråret 2018 udarbejdet en undersøgelse af “Unges valg af efterskole” i samarbejde med 43 efterskoler. Et af de temaer, der blev undersøgt var, hvilken faktor, der havde betydet mest for den unge i beslutningen om at tage på en bestemt efterskole. 

Blandt de 5014 efterskolerelever ses linjefag, faciliteter og skolens værdigrundlag at vægte højest. Herfra ses valgfag, rejser og traditioner at have betydning for de unge.

Hvert af de seks parametre vil blive beskrevet nærmere i artiklen.

“Blandt de unge foretrækkes skitur af 40 % af de unge. Skitur er især et attraktivt rejsemål for elever på idrætsefterskoler og almene efterskoler og noget der typisk foretrækkes af flere drenge end piger”

De vigtigste konkurrenceparametre for efterskoler

Linjefag (41 %)

Det som flest unge anser som at være afgørende for deres valg af den konkrete efterskole, er hvilke linjefag som efterskolen tilbyder de unge – fra dans og teater til fodbold og eSport.

Linjefag er den fællesbetegnelse for de valgfrie fagtyper eleverne vælger som deres primære interesse på efterskolen. Eleverne vælger typisk et linjefag 1-2 gange årligt, der generelt fylder mere i deres skema end eventuelle øvrige valgfrie fag.

I nedenstående figur kan du læse, hvor udbredte linjefagskategorierne er, hvor stor en andel af eleverne som vælger det, samt hvordan fagets betydning vurderes. Kun kategorier, som er repræsenteret på mindst tre efterskoler indgår på listen. Det mest udbredte linjefag blandt efterskolerne er fodbold, musik, outdooradventure og kunst & design, og de mest betydningsfulde fag for de unges valg af efterskolen er ridning, håndbold, ski/snowboard, fodbold og badminton.

 

Fagets betydning fra 1-10: 1 er lavest og 10 er højest.

 

 

Faciliteter (17 %)

Den næstmest afgørende faktor for de unges valg af efterskole, er hvilke faciliteter som skolen tilbyder de unge. Faciliteter forstås i denne sammenhæng, som eksempelvis værelser, fællesarealer, sportsfaciliteter og kost. Der er dermed tale om de rammer efterskolen stiller til rådighed for eleverne.

Ikke overaskende er sportsfaciliteter vigtige på sportsefterskoler og musikfaciliteter er vigtige på musik- og teaterefterskoler. Det virker derfor til, at det ikke nok for efterskoler at have de rette linjefag. De må også have de rette omgivelser til at dyrke faget.

Som det fremgår i undersøgelsen beskriver de unge, at fællesarealer er vigtigere end værelser, og dette bekræfter, at efterskoleelever typisk prioriterer det sociale fællesskab. Værelser har dog en stadig betydning for de unge.

Af andre betydningsfulde faciliteter, som ikke er på nedenstående liste, men som alligevel ses at have betydning for de unge er fitness-lokaler (5,33), teater-sal (5,09), danse-sal (3,66) og værksteder (3,32).

 

 

Værdigrundlag (12 %)

Den tredje mest afgørende faktor for de unges valg af efterskole, er skolens værdigrundlag. Dette gør sig gældende for 14,5 % af pigerne og blandt drenge var det 8,4 %, hvor værdigrundlaget havde mest indflydelse på deres valg. Værdigrundlaget ses også at betydning for forældrene – og 19 % af forældrene ser det som den mest afgørende årsag til valget af en bestemt efterskole.

 

Boblere

Valgfag (7%)

Begrebet valgfag er en fælles betegnelse for de valgfrie fagtyper eleverne vælger, men som ikke fylder lige så meget i skemaet som eventuelle linjefag. Derudover kan valgfag typisk vælges flere gange om året, og kan dermed betragtes som fag, der giver eleverne mulighed for at prøve flere forskellige typer i løbet af skoleåret.

– Som det fremgår blandt de 5014 efterskolelever, er de mest populære valgfag gymnastik, springgymnastik, landbrug & gartneri og cambridge engelsk.

– Det valgfag som vægtes højest af elever er lidt overraskende motorlære, der udbydes på 22 % af efterskolerne. Herfra ses gymnastik, landbrug & gartneri og metal som have mest betydning som fag ift at vælge en efterskole.

– Værd at bemærke kendte 42 % af eleverne ikke til efterskolens udbud af valgfag før de besluttede sig om en efterskole, og valgfag er derfor noget mange først har taget stilling efterfølgende.

 

Rejser (6%)

Mange efterskoler rejser én eller flere gange om året med eleverne. Som det ses i undersøgelsen varierer det, hvor afgørende disse rejser er for den unges valg af efterskole. Den efterskole, hvor rejser vurderes højest anses vigtigheden som 8,1 ud af 10, mens der hvor rejser vurderes lavest af betydning, tillægges værdien 3,4 ud af 10. Det er derfor en fordel for nogle efterskoler at lægge større vægt på disse rejser end andre, hvis deres typiske elevmålgruppe prioriterer rejser.

– Blandt de unge foretrækkes skitur af 40 % af de unge. Skitur er især et attraktivt rejsemål for elever på idrætsefterskoler og almene efterskoler og noget der typisk foretrækkes af af flere drenge end piger.

– Rejser til en storby foretrækkes samlet af 29% af de unge, og er især et populært rejsemål for piger og elever på musik- og teaterefterskoler.

– I undersøgelsen foretrækker 12 % af de unge kulturrejser, 11 % adventure-rejser. 6 % overlevelsestur og 2 % nødhjælpstur.

 

Traditioner (5%)

Det viser sig i undersøgelsen, at der er stor variation i hvor afgørende det er for elevens valg af efterskole, om nogen fra familien tidligere har været elev på samme efterskole. For nogle efterskoler er tradition et meget afgørende parameter, mens det for andre efterskoler ikke spiller en særlig rolle.

Andelen af elever, der har familie, som har gået på samme efterskole, varierer således fra 4% til 77% og lægger sig gennemsnitlig på 27 %. Der er samtidigt stor forskel på hvor betydningsfuldt traditioner er for eleverne. På den efterskole, hvor traditioner har mest betydning for de unges valg, vægtes traditioner som 9,0 ud af 10, mens hvor det har mindst betydning vægtes det som 2,7 ud af 10.

 

Hvad prioriterer forældre til eleverne?

– Linjefag: 27 %
– Tryghed ved efterskolen: 22 %
– Efterskolens værdigrundlag: 19 %
– Efterskolens type: 14 %
– Faciliteter: 6 %
– Mit indtryk af lærerne: 4 %

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her