Er god preboarding vejen til styrket fastholdelse?

CompanYoung og Edura har udviklet en ny platform kaldet StudentCenter, som giver elever og studerende en skræddersyet pre-og onboarding oplevelse, som skal øge de unges motivation og styrke fastholdelsen i opstarten

Historisk set er der blevet brugt en massiv mængde af ressourcer på at tiltrække de rigtige elever og studerende til de rigtige uddannelser. Mange uddannelser har dog oplevet, at det har været en udfordring at fastholde de unges interesse fra de er blevet optaget på skolen frem til den første skoledag. På nogle uddannelsesinstitutioner, særligt EUD, er det ikke uvant, at op mod 20% af eleverne aldrig dukker op første skoledag..

Elever kan være nervøse inden skolestart

Når man skal starte på en ny skole eller en ny uddannelse kan det være en stor omvæltning. Helt naturligt kan man være nervøs og ængstelig over, hvad der kommer til at ske, når man starter på noget helt nyt. Det er egentlig ikke anderledes, end når man skal starte på et nyt job. Mange virksomheder har derfor skabt såkaldte pre- og onboarding forløb for at tage hånd om deres nye medarbejdere. Det kan både være en blanding af teknologiplatforme, digital læring og fysiske introduktionspakker.

I en virksomhedskontekst, så er et preboarding forløb overordnet set en række indsatser, der er målrettet den nye medarbejder fra det øjeblik vedkommende underskriver sin kontrakt og frem til den første arbejdsdag. Et onboarding forløb er derimod et forløb der starter fra den første arbejdsdag, og som skal sikre, at den nye medarbejder får al den viden og information for at blive en værdifuld medarbejder på den nye arbejdsplads.
Herudover er én af ambitionerne med pre- og onboarding at sikre at medarbejdere hurtigere trives, er produktive og får en bedre oplevelse.

Der er et stort potentiale for at anvende pre- og onboarding forløb i en skolekontekst. Med pre-og onboarding forløb kan man bl.a. forsøge at nedbringe frafaldet af elever før første skoledag og give de unge en god oplevelse med deres nye uddannelse. Det var hele inspirationen bag vores nyeste løsning, som vi kalder for StudentCenter.

 

Hvad er StudentCenter

I samarbejde med Edura har vi udviklet en softwareløsning, som skal give elever og studerende en god oplevelse og bekræfte dem i valget af deres nye uddannelse allerede inden de starter. Vi har derfor igangsat udviklingen af en teknologiplatform, som skal give kommende elever og studerende et professionelt møde med uddannelsesinstitutionen inden de starter. Løsningen er allerede i drift på Roskilde Tekniske Skole.

  • I platformen er det muligt at skræddersy, hvad de kommende elever skal have adgang til inden de starter. Det kan eksempelvis være
  • Velkomst videoer (serier)
  • Virtuel rundvisning på skolen
  • Mikrospørgeskemaer (Via StudentPulse)
  • Interviews med nuværende elever
  • Information om opstart og forventninger
  • Adgang til FAQ
  • Henvisninger til uddannelsesinstitutionens sociale medier
  • Chatfunktion med adgang til bemandet chat
  • Adgang til program, kalender og skema for opstart

Selve indholdet i systemet kan skræddersyes til den enkelte uddannelsesinstitution eller uddannelse alt efter, hvad der er vigtigst for de studerende at vide inden de starter på skolen.

Vi forudser, at produktet for fremtiden kan være særdeles værdifuldt – også efter skolestart. Produktet tilbyder allerede en chat funktion, men StudentCenter kommer formentlig til også at kunne tilbyde vejledning til elever, så de kan få råd og vejledning om deres studie selv efter, at de er startet.

Til projektet med Roskilde Tekniske Skole udtaler Kommunikationschef, Jacob Christiansen:
“Det er oplagt, at vi på skolen har fokus på at eleverne føler tilknytning til skolen allerede fra de tilmelder sig. Gennem preboarding-konceptet har vi fokus på at forberede eleverne før opstart og på at invitere de kommende elever til dialog, så både vi og de er godt klædt på før starten”.

 

StudentCenter skaber engagement

StudentCenter kan bruges af uddannelsesinstitutioner til at skabe pre-og onboarding forløb, der kan give elever og studerende den bedst mulige start på deres uddannelse. En god preboarding oplevelse kan nemlig være med til at skabe større motivation og engagement fra det øjeblik eleverne er optaget på en uddannelse og til de har deres første skoledag. Samtidig giver et godt preboarding forløb uddannelsesinstitutionen en fantastisk mulighed for at styrke deres brand og give eleverne et personligt møde med skolen inden de starter.

StudentCenter skaber også rammerne for at kunne skabe et onboarding forløb, som eleverne selv har indflydelse på. I preboarding forløbet tilbyder vi nemlig, at kunne opstille en række mikromålinger (via StudentPulse), der kan spørge ind til, hvilken information eleverne gerne vil have i onboarding-forløbet, og hvordan de gerne vil have deres første måned på skolen kommer til at se ud.

Vi ser derfor StudentCenter som et oplagt værktøj, der kan være med til at give kommende elever al den praktiske information, som de efterspørger. På den måde kan vi være med til at gøre eleverne mindre nervøse og bedre afklarede inden skolestart – og forhåbentlig på den måde være med til at mindske frafaldet af elever og styrke totaloplevelsen.

Vil du gerne vide mere om StudentCenter? Så kan du tilmelde dig vores webinar, som afholdes den 21. september fra kl. 14:00-15:00.

Tilmeld webinar

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Så holder vi dig opdateret på den nyeste viden om Generation Y, Z & Alpha.

Og bare rolig – vi spammer dig ikke. Vi sender dig kun mails, når vi mener, vi har noget relevant at fortælle.

Tilmeld dig her