SIMAC
Kunde

SIMAC

Case

Sådan fik SIMACs optag vind i sejlene

Projekt
Branding
Historien

SIMAC er Danmarks førende maritime uddannelsesinstitution og uddanner nogle af verdens dygtigste maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere. Men efterspørgslen på disse er stor og er fortsat stigende. Derfor har SIMAC fastlagt et mål om at øge deres årlige optag af studerende, så de fortsat kan forsyne Danmark med velkvalificeret arbejdskraft. Dette skal opnås ved at positionere SIMAC som værende “second to none”, når det gælder uddannelse af maritime tekniske ledere.

I denne sammenhæng påbegyndte SIMAC og CompanYoung et samarbejde. For at nå målsætningen blev en række tiltag sat i værk: Man udviklede ny visuel identitet for at skabe genkendelse og samhørighed på tværs af de forskellige platforme og medier.

I samme linje producerede man brandingfilm og filmannoncer, som oplyser, inspirerer og skaber interesse på de sociale medier. Disse annoncer bliver målrettet annonceret på Facebook, SnapChat, Instagram og øvrige, relevante medier. Man nedsatte også et korps af rollemodeller, bestående af elever på de forskellige uddannelser. Disse søger at appellere til kandidaterne ved at fortælle om deres oplevelser, motivationer og succeshistorier. Historierne formidles på de sociale medier og på simac.dk, som er samlingspunktet for hele kampagnen.

 

Målet for Simacs nye visuelle identitet er at positionere skolen som de unges foretrukne valg, når det gælder maritime uddannelser.

We sea the future